Gezonde school

Gezonde school

 

Onze school heeft wederom het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor de themacertificaten Welbevinden en Sport en bewegen. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: Kanjertraining, Sportklas, Naschools activiteitenaanbod.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

 


 [d1]Hier kunt u speciaal aandacht schenken aan uw themacertificaat(en)