Oudervereninging

Oudervereniging

Op Caleidoscoop is een Oudervereniging (OV) actief. De OV bestaat uit een afvaardiging ouders en houdt zich bezig met het mede organiseren van festiviteiten en ouderavonden, het zitting hebben in werkgroepen en het innen van de ouderbijdrage. Regelmatig vergadert de oudervereniging in de school. Vergaderingen zijn vrij toegankelijk; de agenda en de notulen zijn altijd ter inzage beschikbaar. In de Caleidoskopie doet de OV vaak een oproep om een commissie te komen versterken, of om te komen helpen bij bepaalde activiteiten en festiviteiten. Behalve dat deze activiteiten een meerwaarde hebben voor de school, zijn ze ook vaak heel gezellig!